31 Comments

  1. 351 VN cncm hrbck geo. CNC geo
    Tbcncn km BC c bcnc Yeo. Cncm
    Lbcn bcncn fkbc geo VN cncm từ ẹo bcnc ml ty ẹo bb vnvn fkbcnc.

  2. Bài này chủ yếu lag bất ngờ với chiến thuật mà 1 khi mày biết đc toàn bộ chiến thuật cũng như bài của đối thủ thì còn cái lol j mà chơi nữa tk yugi bình thường bẩn vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *