Xuân Mai 3 Tuổi ♫♫♫ Cháu Đi Mẫu Giáo ♫ Trường Mần Non ♫ Cháu Tập Lái Ô Tô ♫ Cháu Yêu Bà ♫ Cô Và MẹDanh sách bài hát:

1. Cháu đi mẫu giáo – Xuân mai
2. Trường của cháu đây là trường mầm non – Xuân mai
3. Em tập lái ô tô – Xuân mai
4. Cô và mẹ
5. Cháu yêm bà – Xuân mai cùng tốp ca thiếu nhi 3 tuổi
6. Chơi bập bênh – Tốp ca thiếu nhi

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/ca-nhac

48 Comments

  1. 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀☠💀💀💀💀💀💀💀👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♀️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️

  2. 😂😂🤣🤣😆😆😆😋😋😅😅😪😪😫😫😥😥🤐🤐😢😢😭😭🤯🤯😨😨😬😬😵😵🤧🤧☠️☠️

  3. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤩😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *