Xem tuổi Kỷ Tỵ 1989 sinh con năm nào tốt?

Chồng Kỷ Tỵ 1989 bà xã Kỷ Tỵ 1989 sinh con năm nào tốt?

Chồng 1989 thê tử 1989 sinh con năm nào rẻ nhất để con luôn được sáng suốt, khỏe mạnh. Công cụ trải nghiệm tuổi sinh con cho ông xã Kỷ Tỵ bà xã Kỷ Tỵ sinh con năm nào rẻ của các chuyên gia hàng đầu về tử vi của chúng tôi sẽ giúp cho ba mẹ chọn được năm thấp sinh con để mang lại toàn bộ điều tốt trẻ trung, may mắn cho con và cho cả gia đình. Bởi thế bài phân tích dưới đây sẽ giúp cho ba và phụ mẫu sở hữu câu trả lời cho chồng Kỷ Tỵ vợ Kỷ Tỵ sinh con trai hay con gái năm nào thấp nhất?

Khía cạnh sau đây để luận chồng sinh năm 1989 vợ sinh năm 1989 sinh con năm nào?

+ khía cạnh 1: Luận Địa chi của chồng Kỷ Tỵ bà xã Kỷ Tỵ sinh con trai hay gái năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023… năm nào là tốt

+ khía cạnh 2: Luận Thiên can năm sinh của chồng tuổi 1989 và thê tử 1989 sở hữu tương sinh hay tương khắc với con hay không?

+ yếu tố 3: Luận Cung mệnh để trải nghiệm bà xã 1989 phu quân 1989 sinh con năm nào rẻ nhất

+ khía cạnh 4: Luận Mệnh của cha 1989 má 1989 để xem năm nào thì sinh con hợp tuổi bố phụ mẫu

+ chi tiết 5: Luận Niên mệnh năm sinh (mệnh quái) của thê tử chồng tuổi Kỷ Tỵ và Kỷ Tỵ sở hữu hợp với con hay không?

Xin Lưu ý: Đây là công cụ tiêu dùng để giúp cha phụ mẫu không chỉ trải nghiệm tuổi sinh con trai hay gái đầu tiên mà còn giúp xem tuổi sinh con thứ 2 hoặc thứ 3…

Luận giải ông xã Kỷ Tỵ vợ Kỷ Tỵ sinh con Trai năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi bố Tuổi mẹ Tuổi Con: Nam

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:

cha Tỵ – Con Hợi => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2

má Tỵ – Con Hợi => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Thiên can:

cha Kỷ – Con Kỷ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

má Kỷ – Con Kỷ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

ba Khôn – Con Cấn => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

phụ mẫu Tốn – Con Cấn => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Mệnh:

cha Mộc – Con Mộc => Bình Số điểm nhận được: 1/2

mẹ Mộc – Con Mộc => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

ba Thổ – Con Thổ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

phụ mẫu Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Kết Luận: Tổng 7/20 điểm: ông xã Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Trai trong năm 2019 là tương đối xấu để sinh con

Luận giải phu quân Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Gái năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi bố Tuổi phụ mẫu Tuổi Con: Nữ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:

ba Tỵ – Con Hợi => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2

mẹ Tỵ – Con Hợi => Lục xung Số điểm nhận được: 0/2

>>Xem thêm:

Luận giải về Thiên can:

cha Kỷ – Con Kỷ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

má Kỷ – Con Kỷ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

ba Khôn – Con Đoài => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

mẹ Tốn – Con Đoài => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Mệnh:

cha Mộc – Con Mộc => Bình Số điểm nhận được: 1/2

phụ mẫu Mộc – Con Mộc => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

bố Thổ – Con Kim => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

phụ mẫu Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: chồng Kỷ Tỵ vợ Kỷ Tỵ sinh con Gái trong năm 2019 là hơi xấu để sinh con

Luận giải phu quân Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Trai năm 2020 sở hữu hợp nhau hay không?

Tuổi bố Tuổi mẹ Tuổi Con: Nam

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:

bố Tỵ – Con Tý => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2

má Tỵ – Con Tý => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Thiên can:

ba Kỷ – Con Canh => Bình Số điểm nhận được: 1/2

má Kỷ – Con Canh => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

ba Khôn – Con Đoài => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

mẹ Tốn – Con Đoài => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Mệnh:

cha Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

má Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

cha Thổ – Con Kim => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

mẹ Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Kết Luận: Tổng 6/20 điểm: ông xã Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Trai trong năm 2020 là khá xấu để sinh con

Luận giải ông xã Kỷ Tỵ bà xã Kỷ Tỵ sinh con Gái năm 2020 mang hợp nhau hay không?

Tuổi bố Tuổi má Tuổi Con: Nữ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:

ba Tỵ – Con Tý => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2

phụ mẫu Tỵ – Con Tý => Tứ tuyệt Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Thiên can:

cha Kỷ – Con Canh => Bình Số điểm nhận được: 1/2

phụ mẫu Kỷ – Con Canh => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

bố Khôn – Con Cấn => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

mẹ Tốn – Con Cấn => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Mệnh:

ba Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

má Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

ba Thổ – Con Thổ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

mẹ Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Kết Luận: Tổng 5/20 điểm: phu quân Kỷ Tỵ bà xã Kỷ Tỵ sinh con Gái trong năm 2020 là khá xấu để sinh con

Luận giải phu quân Kỷ Tỵ vợ Kỷ Tỵ sinh con Trai năm 2021 sở hữu hợp nhau hay không?

Tuổi bố Tuổi má Tuổi Con: Nam

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:

ba Tỵ – Con Sửu => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2

mẹ Tỵ – Con Sửu => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Thiên can:

cha Kỷ – Con Tân => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

má Kỷ – Con Tân => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Cung mệnh:

ba Khôn – Con Càn => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

mẹ Tốn – Con Càn => Họa Hại (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Mệnh:

ba Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

phụ mẫu Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

bố Thổ – Con Kim => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

má Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Kết Luận: Tổng 12/20 điểm: ông xã Kỷ Tỵ vợ Kỷ Tỵ sinh con Trai trong năm 2021 là hơi thấp để sinh con

Luận giải phu quân Kỷ Tỵ bà xã Kỷ Tỵ sinh con Gái năm 2021 sở hữu hợp nhau hay không?

Tuổi cha Tuổi má Tuổi Con: Nữ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Luận giải về Địa chi:

ba Tỵ – Con Sửu => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2

mẹ Tỵ – Con Sửu => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Thiên can:

bố Kỷ – Con Tân => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

phụ mẫu Kỷ – Con Tân => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Cung mệnh:

ba Khôn – Con Ly => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

má Tốn – Con Ly => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Mệnh:

ba Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

má Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

ba Thổ – Con Hỏa => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

má Mộc – Con Hỏa => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Kết Luận: Tổng 14/20 điểm: ông xã Kỷ Tỵ bà xã Kỷ Tỵ sinh con Gái trong năm 2021 là hơi tốt để sinh con

Luận giải ông xã Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Trai năm 2022 mang hợp nhau hay không?

Tuổi cha Tuổi mẹ Tuổi Con: Nam

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Nhâm Dần – 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:

bố Tỵ – Con Dần => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2

má Tỵ – Con Dần => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Thiên can:

cha Kỷ – Con Nhâm => Bình Số điểm nhận được: 1/2

phụ mẫu Kỷ – Con Nhâm => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

cha Khôn – Con Khôn => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

phụ mẫu Tốn – Con Khôn => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Mệnh:

ba Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

má Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

cha Thổ – Con Thổ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

phụ mẫu Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Kết Luận: Tổng 5/20 điểm: phu quân Kỷ Tỵ vợ Kỷ Tỵ sinh con Trai trong năm 2022 là khá xấu để sinh con

Luận giải phu quân Kỷ Tỵ bà xã Kỷ Tỵ sinh con Gái năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ba Tuổi phụ mẫu Tuổi Con: Nữ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Nhâm Dần – 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Luận giải về Địa chi:

cha Tỵ – Con Dần => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2

phụ mẫu Tỵ – Con Dần => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Thiên can:

cha Kỷ – Con Nhâm => Bình Số điểm nhận được: 1/2

mẹ Kỷ – Con Nhâm => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

cha Khôn – Con Khảm => Tuyệt Mạng (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

mẹ Tốn – Con Khảm => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Mệnh:

bố Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

má Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

bố Thổ – Con Thủy => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

phụ mẫu Mộc – Con Thủy => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Kết Luận: Tổng 6/20 điểm: chồng Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Gái trong năm 2022 là khá xấu để sinh con

Luận giải ông xã Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Trai năm 2023 sở hữu hợp nhau hay không?

Tuổi bố Tuổi má Tuổi Con: Nam

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Quý Mão – 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Luận giải về Địa chi:

bố Tỵ – Con Mão => Bình Số điểm nhận được: 1/2

mẹ Tỵ – Con Mão => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Thiên can:

cha Kỷ – Con Quý => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

má Kỷ – Con Quý => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Cung mệnh:

bố Khôn – Con Tốn => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

mẹ Tốn – Con Tốn => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Mệnh:

bố Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

phụ mẫu Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

cha Thổ – Con Mộc => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

phụ mẫu Mộc – Con Mộc => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Kết Luận: Tổng 5/20 điểm: ông xã Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Trai trong năm 2023 là hơi xấu để sinh con

Luận giải ông xã Kỷ Tỵ bà xã Kỷ Tỵ sinh con Gái năm 2023 sở hữu hợp nhau hay không?

Tuổi bố Tuổi má Tuổi Con: Nữ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Kỷ Tỵ – 1989

Mệnh: Đại Lâm Mộc

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Năm: Quý Mão – 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:

bố Tỵ – Con Mão => Bình Số điểm nhận được: 1/2

phụ mẫu Tỵ – Con Mão => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Thiên can:

ba Kỷ – Con Quý => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

má Kỷ – Con Quý => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Cung mệnh:

bố Khôn – Con Khôn => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

phụ mẫu Tốn – Con Khôn => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Mệnh:

ba Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

phụ mẫu Mộc – Con Kim => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

bố Thổ – Con Thổ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

má Mộc – Con Thổ => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Kết Luận: Tổng 5/20 điểm: phu quân Kỷ Tỵ thê tử Kỷ Tỵ sinh con Gái trong năm 2023 là tương đối xấu để sinh con

Theo nguồn: Tử vi 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *