33 Comments

  1. Bà mai bả làm bộ bài của bả sịt nước hoa lên bài của bả chứ có xịt vô bài của ông chônôchi đâu mà nói bả gian lận ôg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *