26 Comments

  1. Xem lại tự nhiên muốn tiếp tục cầm cọ vẽ, nhưng mà tình bạn với trái tim nghe quá xa vời với mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *