7 Comments

  1. Ai bị tình huống như này chắc hét ầm lên vì sợ hãi chứ ko bình tĩnh đc như ông này đâu 🤣😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *