20 Comments

  1. Ko khác gì bên hàn, lương cao mà cái gì cũng phải nhanh nhanh áp lực thật sự, làm về nhìn cơm thấy chán 🙁

  2. Các bạn vào xem video hài hước này nhá và ủng hộ giúp mình nhé 👍và nhớ ấn vào biểu tượng ba chấm trên Facebook để chuyển sang youtube xem like và subcribe nhé 👍
    https://youtu.be/roCZvhX4HYE

  3. Giờ mới hiểu: Tư bản không xuất hiện từ lưu thông, nó không xuất hiện ngoài lưu thông, nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *