Vietsud: Ultraman Tiga Movie – 8 anh hùng ánh sángUltraman Movie – 8 anh hùng ánh sáng (Vietsud)
Superior Ultraman 8 Brothers
Ultraman Tiga. Ultraman Dyna .Ultraman Gaia…8 Ultraman cùng chống lại thế lực Phù Thuỷ Bóng tối
DAIGO ASUKA GAMU

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/phim

34 Comments

  1. Như kiểu Ultraman Tiga ra đời đầu tiên ý như kiểu vậy,với lại hay quá,quay lâu ghê,mình đang tìm mấy video dài để xem,hợp sức là cách tốt nhất,hấp dẫn nhất chỗ 59:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *