16 Comments

  1. chỉ được ước mong 1 điều là mình sẽ thành ultraman tiga thừa kế ánh sáng tiêu diệt lũ quái vật phá dân làng chỉ tôi đã dẫn nó con quái vật bóng đêm đó tới đây được rồi lesgo' spask lance hứm TIGA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *