44 Comments

  1. Nhìn cái tiêu đề là biết đa lại rồi. Mua này làm gì có giải u23 hả. Biết nó phát lại còn vô xem chi rồi chửi

  2. A/e nhở bỏ đăng ký kênh này, vì toàn chiếu lại trận của năm nẩm nào đâu ko. Lừa người xem. Làm người xem mất biết bao nhiêu khoảnh khắc. Là người hâm mộ thì nên góp tay loại bỏ kênh này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *