33 Comments

  1. Hơi thất vọng về phần này, không đâu tới đâu hết, dài dòng, lê thê cuối cùng lại thêm phần nữa, chắc có phần tới lại dài lê thê rồi kéo theo phần 4 nữa cho xem

  2. Xem phần 2 này xong lại Chờ sự xuất hiện của Ngân Trần Trịnh Nguyên Sướng. Đến kết có cái hẹn mà mãi chưa thấy thông tin p2 😭

  3. Khác truyện nhiều quá. Tự do hồn thú đứng thứ nhất trong tứ đại hồn thú thượng cổ là của cát nhĩ gia mỹ thập mà trong phim lại của tất lạp. Hồn thú của tất lạp là chúc phúc mà ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *