32 Comments

  1. Sao mik cảm thấy nó giống phim đam nhỉ ( tsubasa và wakabayashi ) thik nhất khúc : " cậu nhóc tên là j " .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *