32 Comments

  1. Câu chuyện mới vô kính dị ghê 18 chở xuống sẽ nghĩ sợ quá 18 chở lên sao không cho coi cái đó thấy đc có cái quần à phải cho coi cái ứ ứ chứ tự nhiên che phim dành cho người ko sợ ma và cả để dùng để nhưng anh trai quay tay

  2. Câu chuyện cuối có nghĩa là bạn ông đó đang chơi với ổng thì có một cuộc gọi của nhỏ đó gọi tới thì ông đó nghĩ mình đang ở với ai?

  3. Lúc đầu tôi xem bị ám ảnh mãi suốt 2 năm gần như ngày nào cũng mất ngủ nhưng h hết r xem cho dù đâm chém máu me thế nào cũng đc .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *