4 Comments

  1. Đứa nhỏ không làm gì hết nữa nhỏ chị thấy vậy thôi mà cũng không cũng không hay cho đứa nhỏ nữa giết thằng nhỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *