13 Comments

  1. Tập này có thật trong truyện. Đọc 7 Viên Ngọc Rồng bộ cũ , người này tên là Lý Thành Long. Khúc sau có đoạn Krilin đập nhau với Ơ Dơ nữa . Vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *