45 Comments

  1. Dịt con mẹ mày chứ liên minh óc chó chắc mày chơi như con cạc người ta chứ gì dịt mẹ mày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *