34 Comments

  1. Tiếng anh với tiếng nhật cách đọc khác nhau á :v nghe ad đọc tiếng nhật theo kiểu đọc tiếng anh mắc cười vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *