22 Comments

  1. Tui làm với ny tui số 5 tui với ny tui làm rồi hay lắm đang nằm ny làm đỡ vậy roi Lam vay luôn phê luon

  2. Anh quên em rồi hả Anh là một kẻ sấu mà ☹️☹️☹️😵😵😵😵😵😱😱😱😱 hu huhuhuhuhuhuhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *