41 Comments

  1. Những ảnh anime này có ý nghĩa với một số người có giấc mơ điều kì diệu sẽ đến với họ nhưng có số người lại ko nghĩ như vậy nó đối với tôi cho tôi nhớ lại giấc mơ của mình

  2. ảnh của ad đẹp lắm, ace nào muốn ngắm thêm những anime đẹp qua kênh mình nha!

    https://youtu.be/7VTDy_jNFPo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *