44 Comments

  1. Con chim họa mi (ko biết là chim j) đã đạt danh hiệu con chim khỏe nhất năm . Vỗ tay 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

  2. Yêu quá đi mất thôi 😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩❤️❤️❤️🥰🥰🐯🐯😀😃😄😁😆😅😂🤣😭😗😙😚😘☺️😊🥰😍🤩🤗🙂🙃😉😋😛😝😜🤪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *