34 Comments

  1. Cảm động quá ước gì mình cũng ở đó 🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇱🇷

  2. Con bé sao nhỏ quá!
    🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

  3. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

  4. Tội nghiệp cho những chiến binh thủy thủ quá 😭😭😭😭😢 cảm động quá 😵🤒😷🤧😖

  5. Bài hát này cảm động quá 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  6. Buôn thât luôn do 😭💔😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔😱😱😱😱😱😱😱😱🌛🌛🌛🌛🌛🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *