39 Comments

  1. Quy trình kirito hack :
    _vòng 1 hack bất tử trong 10giây lúc cuối
    _vòng 2 hack kiếm và giảm sức mạnh người chơi
    _các vòng khác hack bất bại :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *