7 Comments

  1. thằng suneo suy luận ngu thật con chó của nobita kêu năm mà đã mỏ nhọn khoe khoang bắt nạt người ta và còn nịnh bợ nữa chứ😡🤬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *