Tập 6 – Mẹo đọc đuôi ED và S/ES cực Dễ Nhớ / ending sound ED, S, ESMẹo đọc đuôi ED của động từ có quy tắc thể quá khứ. Cách đọc và cách thêm S/ ES để tạo danh từ số nhiều cũng như chia động từ với ngôi thứ ba số ít. Dễ hiểu dễ nhớ.
Video nhằm giúp đỡ những phụ huynh muốn kèm con học nhưng không biết Tiếng Anh và những học sinh chưa học tốt môn Tiếng Anh có thể hiểu bài.

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/meo-vat

25 Comments

  1. Mình xin bổ sung một lưu ý khi dùng mạo từ “an”. Chữ U chỉ được tính là nguyên âm khi nó được phát âm là “ʌ” (âm a ngắn) VD: an umbrella [ʌm'brelə]. Còn khi nó phát âm là “ju” thì không tính là nguyên âm nên vẫn dùng mạo từ “a” như bình thường VD: a uniform ['ju:nifɔ:m], a university [,ju:ni'və:səti]

  2. cô ơi ở phần thêm es có động từ or danh từ kết thúc bằng " o s sh ch s " thì es đọc là z , vậy tại sao ở bên cạnh lại trừ o ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *