5 Comments

  1. Mình khuyên các bạn bị hóc thì đến bv mà gắp k có bnhiu tiền,chứ tự làm ở nhà nó đâm xâu khó lấy hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *