31 Comments

  1. Heart có thể hủy diệt đc cả zamasu mà. Sao k dùng nó hủy diệt goku . trong phần này heart có thể là 1 nhân vật tốt.

  2. dm đoạn cuối thấy jiren nói , sao ngươi ko dùng sức mạnh này với giải đấu sức mạnh lần trước , mé thấy phim chuối vl dell phải tính cách của jiren 🤔

  3. Nhiều thanh niên cứ bảo heat yếu nhưng đâu biết sức mạnh của nó tác dụng là giết thần các thứ nó có thể giết thần huỷ diệt các thứ trong nốt nhạc chỉ bằng cái hộp nên có thể đâu vs zeno nhưng sức mạnh của hộp hạt giống đó nó ko thể làm con người biết chỉ có những người ko phải thần vượt qua giới hạn như Goku hợp thể kết hợp thì mới có thể đánh bại eo hiểu sao nhiều người bảo heat yếu

  4. Đến đây cũng hiểu được thật ra mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của đại thiên sứ.tất cả chỉ mang tính rèn luyện …

  5. Có mối quả năng lượng bé tý. Chưa kể nc nhiều tập mãi đéo hết 2 phút. Hay, Vn đéo làm được

  6. Đkm làng ếch siđa Hà nam; đkm quán bún vịt làng Đồng sung , Ứng hoà b , Hà tây- ăn cướp; đkm bọn đàn ông đánh phụ nữ và ca sĩ Du Thiên , Vĩnh phúc

  7. Hấp thụ cho cố vào tưởng hấp thụ sức mạnh vu tru7 xong cũng phải 9 10 mới zero ai ngờ chỉ 2 đấm xong phim quá dễ dàng .sân nhà có khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *