14 Comments

  1. ngày xưa coi băng toàn dịch ra tên hay: Hanamichi= Anh Mộc Hoa Đạo; Rukawa= Lưu Xuyên Phong; Mitsui Hisashi= Cung Bổn Lương Điền,…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *