32 Comments

  1. Cừu thông minh quá đi thôi mà 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  2. Đọc báo chưa biết trước ta là một thiên tài bắn súng bà không thể chịu thua có người đâu Mơ đi sẽ không bao giờ làm gì ta Nếu muốn làm gì ta thì hãy nhắn vào KN Channel của tao nói chuyện đó đọc báo chưa biết trước tương lai của tao sẽ trở thành một nhà sản xuất Nếu là Siêu Trộm Bóng đen Hãy cho tôi biết mật khẩu Của Núi là gì

  3. 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇱🇮🇱🇮🇱🇮🇱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *