Saw và 2 phim hoạt hình khác |​ @Frame Order ParodySubscribe Here:
Cartoons from the video – @Frame Order
Alice in Wonderland Phần 2 và những người khác –

Bagi Bagi ES –
Bagi Bagi Vietnam –
Bagi Bagi Ind –

#biênsoạn #thứtựkhung

@Frame Order parody by Minute of hands
Produced by Frame Order.
Written and Directed by Joost Lieuwma. Created by Frame Order.
Special thanks to Vito van Rijt (intern)
Voices by Joost Lieuwma and Daan Velsink.

Cartoon Box là một chương trình hoạt hình hài hước vui nhộn của hãng phim hoạt hình FRAME ORDER. Cartoon Box là liều hàng tuần của bạn về phim hoạt hình hài hước hoạt hình. Phim hoạt hình ngắn với một twist vui nhộn và một cảm giác đen tối của hài hước hoạt hình.
Sê-ri Cartoon-Box có tất cả các loại chủ đề khác nhau. Từ phim hoạt hình cổ tích đến phim hoạt hình nhại đến phim hoạt hình siêu anh hùng, từ phim hoạt hình nhại phim đến phim hoạt hình quan hệ.
Hầu hết các phim hoạt hình có một cạnh tối. Tất cả đều kết hợp các khía cạnh giống nhau: video hài hước, hoạt hình vui nhộn, phim hoạt hình hài hước, phim hoạt hình nhại lại, phim hoạt hình nhại lại, phim hoạt hình hài hước, phim hài khó hiểu, phim hoạt hình hài, phim hoạt hình hàng tuần và phim hài đen tối. Không phải tất cả các phim hoạt hình đều phù hợp với trẻ nhỏ.

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/phim

28 Comments

  1. ងេដ្កកឹក៏ក៏កឆនឆ្ឆុដ្ដ្សររ្ថ្កេនដ្ន្ដនដ្មស្កស្ថកកដកថកក៎កថថក្ថ្ចនខបថនឹដក្រ្ដរ្ដ្កក្ឆក្ស្ខថបបចដហបខ្ឆុបុខដ្ថ្ដឆ្ឆិកសលសឹ កស្ឆិស្ស្ដ ដ្ឋ្ថរុសុដុចនេ ចថហរស🖼

  2. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  3. 👎👎👎💣💣💣💣💥💥💥💦💨💫💬🗨🗨👕👔🕶👓🕳💭🗯👖🧣🧤🧥🧦👗👘🎒🛍👝👜👛👚👙👒👑👢👡👠👟👞💍💄📿⛑🧢🎓🎩💎

  4. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *