29 Comments

  1. Bài ca 3n s b b bài linh meo meo .tác phẩm .tác giả tiền tri ai quốc cha con cháu . TBT ctn VN …n ngoai ngọc hoàng em .phu trong ma bình hoài anh như anh nhat s g q 1.ctqh kim ngân .sinh hùng .thinh doan .vuong .phu trường .mang cup 50i .van giang bt b q phòng đai tướng . Meo m mặt ao nhiều hoa .thay mau đoi áo đung thay long người . Meo m ngồi tai cũng đan . Meo chong anh bóp cũng đan chơi xuân .cung đan cung lõm cung loi.meo anh đưa tay bấm nhẹ cung đan .yêu mèo nhà cho nhà ta …,,, Meo ta lên đinh …đua vào kieu hoa . Đua vào cùng đang cùng nước nhà ta . Hy Lạp …co đien nhà mình . Nhất son lúc dien …ai quốc muon đoi . Các em đua vào ka rao ke tai tử .cái lương 12 … Tổng lợi phat nhan sinh xin hoa sen là trời . Phat cọp rong ngựa … Van neo tuổi đoi . Van giữ vững đất nước …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *