10 Comments

  1. Ỷ lại cậy là con người nên có tiền là có quyền đấy? Đối xử vs trái cây đéo ra j? Trái cây cx có cxuc chứ? Trái cây đéo phải hoa quả để ăn để giết lấy giết để đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *