26 Comments

  1. Người amazon vs aslantic + thêm vs các vị thần msđánh bại đc tk này,thế mà gặp sịp đỏ k chịu nổi mấy hiệp

  2. Khúc cuối sai sai mất hay cây búa của con quái vật nam giữ sức mạnh chê đi nổi sợ của chủ nhân đang sử dụng nên mấy con kia mới ko tấn công người giữ búa sau khi búa bị đánh bể gặp sức mạnh của đội siêu Anh hùng nên con quái vật sợ và bị máy con kia tấn công.

  3. 1 là đọc tên English 2 là đọc tiếng việt mẹ nó đi đứa thì English đứa thì tiếng việt hãm vc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *