38 Comments

  1. ù̸̅̋̉͝s̸̢̨̜͖̤̣͖̑͋i̶̧̱͆͑̓͠ȧ̷̛̉͑s̷͉̹̓͑̋͂̕k̴̛͉͉͍̠̇͑̆̏͂̽͠k̴̠̙͎̈̅́̔̚d̴̃k̷̨͈̳͍̻̗̼͎̍͐e̶̯̔̆ǫ̶͉̳̞̯̳̦͂̌̓e̸͆̋̊̽̎̅͝͠i̷͒͂e̶̫͂͑̾̈́i̸s̷̠̜̔̈̆k̶̢̙̪͖̦̈́̐͗̍ṡ̷̛̫̲̰̠͍̹̓͌̽̈́͋̽͑̚ͅk̸͉͒́̓̑̐͂ẻ̸̛̉̃̀̈́j̷͉̞̹̰̙̎̽̈́͋̄̒͝ḛ̶̦̒̐̄̂̽͑͝ę̵̡̫͇̠͔͐͑̇̈́̃̀̄̾j̴̛ę̶̲͔͓͈̼̳̂̓̊̆̇̿̉̈́̿i̴̜̠̎̾̆͋̎̈́̎̉̃͝a̶s̷̘͇̤͉̞̞̎͐̀̒̕o̸̟̰̪͔̳̞̼̳̫̦͌̂̿̄͆͝a̴̫̰̜͐̽̂̋̈́̓͝o̴s̷̟̖̞̣̈ĕ̷͎̥̬̠̖̩y̷̑̆͑̀̃g̸w̶s̷͆̀͑̈́͝ͅs̸̲̪̄͂͠s̷z̴̉̂͐̍ú̷̢̱̗͉̗͇̫̗̖̙̇̉̅̔̃̃͝e̷̐́͝ù̸̞͇̅̋̉͝s̸̢̨̜͖̤̣͖̑͋i̶̧̱͆͑̓͠ȧ̷̛̉͑̀̾s̷͉̹̲̓͑̋͂̕å̶̼̄̒̑͌͋̂͠k̴̛͉͉͍̠̇͑̆̏͂̽͠k̴̠̙͎̈̅́̔̚d̴̃k̷̨͈̳͍̻̗̼͎̍͐e̶̯̔̆ǫ̶͉̳̞̯̳̦͂̌̓e̸̱͖̯͆̋̊̽̎̅͝͠i̷͒e̶͂͑í̸̇s̷̠̜̔̈̆k̶̢̙̪͖̦̈́̐͗̍ṡ̷̛̫̲̰̠͍̹̓͌̽̈́͋̽͑̚ͅk̸͉̟̬͒́̓̑̐͂ẻ̸̛̤̪̩̯̝̉̃̀̈́͑j̷͉̞̹̰̙̎̽̈́͋̄̒͝ḛ̶̦̪̒̐̄̂̽͑͝ę̵̡̧̫͇̠͔͐͑̇̈́̃̀̄̾ĵ̴̛ę̶̲͔͓͈̼̳̂̓̊̆̇̿̉̈́̿i̴̜̠̎̾̆͋̎̈́̎̉̃͝a̶s̷̘͇̤͉̞̞̎͐̀̒̕o̸̟̰̪͔̳̞̼̳̫̦͌̂̿̄͆͝a̴̫̰̜͐̽̂̋̈́̓͝o̴s̷̟̖̞̣̈ĕ̷͎̥̬̠̖̩y̷̑̆͑̀gw̶s̷͆̀͑̈́͝ͅs̸̲̪̄͂͠s̷̛z̴̉̂͐̍ú̷̢̱̗͉̗͇̫̗̖̙̇̉̅̔̃̃͝e̷̐́ù̸̞͇͍̅̋̉͝s̸̢̨̜͖̤̣͖̑͋i̶̧̱͆͑̓͠ȧ̷̛̉͑̀s̷k̴̛͉͉͍̠̇͑̆̏͂̽͠k̴̠̙̈̅́̔̚k̷̨͈̳͍̻̗̼͎̍͐e̶̯̔̆ù̸̅̋̉͝s̸̢̨̜͖̤̣͖̑͋i̶̧̱͆͑̓͠ȧ̷̛̉͑s̷͉̹̓͑̋͂̕k̴̛͉͉͍̠̇͑̆̏͂̽͠k̴̠̙͎̈̅́̔̚d̴̃k̷̨͈̳͍̻̗̼͎̍͐e̶̯̔̆ǫ̶͉̳̞̯̳̦͂̌̓e̸͆̋̊̽̎̅͝͠i̷͒͂e̶̫͂͑̾̈́i̸s̷̠̜̔̈̆k̶̢̙̪͖̦̈́̐͗̍ṡ̷̛̫̲̰̠͍̹̓͌̽̈́͋̽͑̚ͅk̸͉͒́̓̑̐͂ẻ̸̛̉̃̀̈́j̷͉̞̹̰̙̎̽̈́͋̄̒͝ḛ̶̦̒̐̄̂̽͑͝ę̵̡̫͇̠͔͐͑̇̈́̃̀̄̾j̴̛ę̶̲͔͓͈̼̳̂̓̊̆̇̿̉̈́̿i̴̜̠̎̾̆͋̎̈́̎̉̃͝a̶s̷̘͇̤͉̞̞̎͐̀̒̕o̸̟̰̪͔̳̞̼̳̫̦͌̂̿̄͆͝a̴̫̰̜͐̽̂̋̈́̓͝o̴s̷̟̖̞̣̈ĕ̷͎̥̬̠̖̩y̷̑̆͑̀̃g̸w̶s̷͆̀͑̈́͝ͅs̸̲̪̄͂͠s̷z̴̉̂͐̍ú̷̢̱̗͉̗͇̫̗̖̙̇̉̅̔̃̃͝e̷̐́͝ù̸̞͇̅̋̉͝s̸̢̨̜͖̤̣͖̑͋i̶̧̱͆͑̓͠ȧ̷̛̉͑̀̾s̷͉̹̲̓͑̋͂̕å̶̼̄̒̑͌͋̂͠k̴̛͉͉͍̠̇͑̆̏͂̽͠k̴̠̙͎̈̅́̔̚d̴̃k̷̨͈̳͍̻̗̼͎̍͐e̶̯̔̆ǫ̶͉̳̞̯̳̦͂̌̓e̸̱͖̯͆̋̊̽̎̅͝͠i̷͒e̶͂͑í̸̇s̷̠̜̔̈̆k̶̢̙̪͖̦̈́̐͗̍ṡ̷̛̫̲̰̠͍̹̓͌̽̈́͋̽͑̚ͅk̸͉̟̬͒́̓̑̐͂ẻ̸̛̤̪̩̯̝̉̃̀̈́͑j̷͉̞̹̰̙̎̽̈́͋̄̒͝ḛ̶̦̪̒̐̄̂̽͑͝ę̵̡̧̫͇̠͔͐͑̇̈́̃̀̄̾ĵ̴̛ę̶̲͔͓͈̼̳̂̓̊̆̇̿̉̈́̿i̴̜̠̎̾̆͋̎̈́̎̉̃͝a̶s̷̘͇̤͉̞̞̎͐̀̒̕o̸̟̰̪͔̳̞̼̳̫̦͌̂̿̄͆͝a̴̫̰̜͐̽̂̋̈́̓͝o̴s̷̟̖̞̣̈ĕ̷͎̥̬̠̖̩y̷̑̆͑̀gw̶s̷͆̀͑̈́͝ͅs̸̲̪̄͂͠s̷̛z̴̉̂͐̍ú̷̢̱̗͉̗͇̫̗̖̙̇̉̅̔̃̃͝e̷̐́ù̸̞͇͍̅̋̉͝s̸̢̨̜͖̤̣͖̑͋i̶̧̱͆͑̓͠ȧ̷̛̉͑̀s̷k̴̛͉͉͍̠̇͑̆̏͂̽͠k̴̠̙̈̅́̔̚k̷̨͈̳͍̻̗̼͎̍͐e̶̯̔̆

  2. Đáng lẽ như Em quen thằng nào, anh đập thằng đó hay ngược lại mới đúng chứ Yandere kiểu j mà nó hiền ko hiểu

  3. Diễm vừa thôi ,giống trai ngoại tình í ,bạn làm nam chính j mà giám hôm người khác luôn vậy, ko Công bằng cho nữ chính, mặc dù kết cuộc có bên nhau nhưng ko thích phim mà nam chính hôn ai hết, chẳng hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *