45 Comments

  1. 2:11 SWAT đeo kín mặt hở mỗi mắt đòi hôn gió, còn OHMO đội mũ mà đòi vuốt tóc, logic 2 ông này :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *