32 Comments

  1. quay chiếu rạp mà người ta lọc ra âm thanh của mọi người được vậy là tốt lắm rồi mấy bạn còn chê gì nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *