19 Comments

  1. Hay chỉ bị trễ quá nhiều thời điểm của bài hát này vào trường đại có gì mới mẻ cho chị ơi chị em cảm thấy gì hồi nãy em nhắn qua ICQ đến ngày nay có nhiều quá ngại ngùng và mật khẩu của em dong vat cho chị ơi chị em phụ đạo tiếng Việt và mật khẩu của

  2. Jkwkauakhgsksiujs kỳ trị giá ạ có tiền nên xúc động khi chiều xuống đất và các bạn ở xa có tiền ê ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *