26 Comments

 1. giờ có thể tạo ra khủng long mà không cần qua quá trình phôi trứng ,và chỉ cần 1 đêm😂😂😂😂

 2. . Mấy phim như này đoạn cuối lúc nào cũng ướt hết 2 mắt… mặt dù ch xem xong…. nhưng t nghĩ là v vì t xem nhiều thể loại phim như này r😢

 3. Tội cho bọn khủng long
  🍸💗💗🍸💗💗🍸
  💗💗💗💗😍😍😍
  💗💗💗💗😍💗😍
  🍸💗💗💗😍💗😍
  🍸🍸💗💗😍😍😍
  🍸🍸🍸💗🍸🍸🍸
  🍸💜💜🍸💜💜🍸
  💜💜💜💜💜💜💜
  💜🌹💜🌹💜💜💜
  🍸🌹💜🌹💜💜🍸
  🍸🌹💜🌹💜🍸🍸
  🍸🍸🌹💜🍸🍸🍸

 4. HhVbtijhfvjhfbnkvk handkerchief thịt gadjhnggeyjj NV ffmj🐵🐒🦍🐶🐕🐩🐺🦊🐱🐈🦁🐯🐅🐆🐎🐴🦄🦌🐮🐂🐃💄📿⛑️🎓🎩💢🗨️🗨️💬💤💜💎👒👑💍👖👝👢👕👜👡👔👛👠🕶️👚👟👓👙👞🕳️👘🎒🛍️👗💭💝💣🗯️🖤💬💤💜💫💌💛💨❣️💚💦💟💙💥💞💗👩‍👩‍👧‍👧😾😿😊💛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *