30 Comments

  1. Chú robot khiến mình thật cảm động, chú nghĩ bà ngất vì hết pin giống chú nên chú đem pin ra cho bà và sự thật bà ấy đã ra đi, không còn ai cho chú pin mỗi ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *