10 Comments

  1. ad ơi làm lại phần 1 cho mình tải về nha ad mờ quá nếu phần 2 có Thuyết Minh thì hay quá sao ad hk để tên Lợi Nhã qua phần 2 mà đổi lại thành Liya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *