22 Comments

  1. Mn ơi thỏ là loài đc chọn nha còn mèi thì ko tại bà tui nói là nước việt thì là mèo còn các nước còn lại là thỏ

  2. Mèo là con mạnh nhất nhưng con chuột có chí thông minh nên nó leo lên đầu con rồng nhẩy xuống nên mới gọi chuột là đầu tiên nên con chuột đứng đầu đáng lý ra là mèo đứng đầu

  3. Tui vẫn không hiểu tại sao mèo lại có trong 12 con giáp trong khi đó là đã loại bỏ 1 con nào đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *