[PHH] – TSUBASA – Tập 6 7 8 9 10 – Phim hoạt hình coi mãi không biết chán[PHH] – TSUBASA – Tập 6 7 8 9 10 – Phim hoạt hình coi mãi không biết chán
Chào tất cả các bạn, Mình cũng không nói gì nhiều về kênh của mình chu vi là vui thôi.
– Mình chỉ tổng hợp video hay
– Mình làm phim hoạt hình và thiếu nhi
– Mình làm thêm những video hướng dẫn.
#lamheo
#phimhoathinh
#argai
#phimcumahay
#lamthienphan
#phanthienlam
#phanlam #lamphan #narutomoi #naruto #bongda

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/phim

43 Comments

 1. Ê 6:21 là lỗi nha trọng tài bóng từ đồng đội chuyền về mà thủ môn chụp là lỗi nhá phải pen chứ

 2. ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヽ(∀° )人( °∀)ノヽ(∀° )人( °∀)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヽ(∀° )人( °∀)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヽ(∀° )人( °∀)ノヽ(∀° )人( °∀)ノヽ(∀° )人( °∀)ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノヽ( ⌒ω⌒)人(=^‥^= )ノ\(^∀^)メ(^∀^)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ

 3. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👉👉👉👉

 4. tsubasa là nhất trên đời đó mọi người ơi…
  tại sao tsubasa là người chơi bóng đá dậy mọi người ơi…
  bóng đá là môn thể thao tối đó em yêu thích bóng đá đó là Anh tsubasa đó …
  em ước dì Anh tsubasa là người chơi bóng đá dô 200 trái bóng đó em là fan cứng của anh tsubasa em tên thật là lê thị huyền trân đó anh em thích anh tsubasa đó em thích anh tsubasa giấc mơ của em là ước dì em là người chơi bóng giỏi như anh
  TSUBASA

 5. đồ ác độc mà trời ơi
  😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😊

 6. Hay quá đi. Lâu lâu mới côi 1 lần coi lại mà ghiền côi quài ko chán ai thấy đúng thì 👍 cho mình nha ♥️♥️♥️♥️♥️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰♥️♥️♥️♥️♥️♥️

 7. Cuộc sống thật là đẹp… nếu như chúng ta cảm thấy vui vẻ, nhưng cuộc sống sẽ không còn đẹp nữa nữa… khi chúng ta cảm thấy buồn bã… cho nên hãy vui vẻ lên và cùng nói với mình Cuộc sống thật đẹp tươi😋😋😋

 8. Ủa lúc đầu giới thiệu thấy h.ảnh đẹp lắm mà….sao vô phim h.ảnh lạ vậy..nhưng rất hay❤🥰🥰

 9. Ở trên đời có gì đẹp hơn thế…Người với người sống để mến yêu nhau…Tình yêu làm cuộc sống hoá muôn màu… Rồi bị đá nhảy đường tàu tự tử.

 10. Mọi người ơi, nút like bị gì rồi nè, không click vào được. Mọi người thử like coi được không?”. Sau đó status đó được 1000 like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *