18 Comments

  1. Ngoại truyện thôi. Truyện chính thì ninja làng là ko đánh Nổi đâu, kakashi cx ko đánh lại nhưng nhợ 3 người hợp lại mới hạ đc 1 và rồi kkshi cx hi sinh. Người đánh bại bọn akatsuki chỉ có duy nhất naruto.và trong tập này bọn akat này cx là giả nên yếu thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *