13 Comments

  1. Ko biết sao mà thích thằng nhân vật chính ghê cái cách mà nó nói chuyện và suy nghĩ cũng hay ( đừng nghĩ tôi bị hâm nha ) 😝😝😝😝😝😝😝😝😝

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *