28 Comments

  1. 9:00 thế là chú không chịu hỏi người VN rồi
    Chúng tôi cưa bom mấy chục năm nay có chết ai đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *