24 Comments

  1. Vì mở mục download nên ad đã tắt tiếng 🔇 phút 18p và phút 26p mọi người thông cảm khoảng này cho kênh nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *