Nhạc phim Naruto [Ending song] [ViE] [HTV3]Hãy nuôi đam mê đong đay bằng con tim bóng cháy đi
Nuôi khao khát mãi dâng cao để ai không dám nói chi
Leo lên núi cao muôn trùng, chẳng cho đôi chân run
Khi ngoài kia đầy sương gió, vẫn đi không âu lo

Ngày ấy ngông nghênh và còn nhiều ngang bướng
Đến đâu cũng chằng ở yên chân hoài muôn bước
Tự do lối sống chẳng nghĩ nhiều nên giờ khi đã lớn
Mới nhận thấy đối với ta đợi chờ là mệt nhoài

Đừng cố khôn ngoan hơn người
Đừng khóc cho nước mắt rơi
Đừng héo khô theo thói đời
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta

Đừng cố khôn ngoan hơn người
Đừng khóc cho nước mắt rơi
Đừng héo khô theo thói đời
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta

Đừng cố khôn ngoan hơn người
Đừng khóc cho nước mắt rơi
Đừng héo khô theo thói đời
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta

Đừng cố khôn ngoan hơn người
Đừng khóc cho nước mắt rơi
Đừng héo khô theo thói đời
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta
Yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta…

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/phim

40 Comments

  1. tôi rất thích bài hát cuối vì :
    Khi nghe bài hát này tôi đã tự hát và 1 giọt nước mắt đã rơi lệ

  2. Hãy nuôi đam mê Đông đầy bằng con tim bỏng cháy đi nuôi khao khát mãi dâng cao để không ai dám nói chi leo lên núi cao muôn trùng chẳng cho đôi chân run khi ngoài kia đầy sương gió vẫn đi không âu lo ngày ấy ngông nghênh và còn nhiều ngang bướng đến đâu cũng chẳng ở Yên chân hoài muôn bước tự do lối sống chẳng nghĩ nhiều để rồi khi đã lớn mới nhận thấy đối với ta đợi chờ là mệt nhoài đừng cố khôn ngoan hơn người đừng khóc cho nước mắt rơi đừng héo khô theo thói đời yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta đừng cố khôn ngoan hơn người đừng khóc cho nước mắt rơi đừng héo khô theo thói đời yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta đừng cố khôn ngoan hơn người đừng khóc cho nước mắt rơi đừng héo khô theo thói đời yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta đừng cố khôn ngoan hơn người đừng khóc cho nước mắt rơi đừng héo khô theo thói đời yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta yếu mềm chỉ khiến cho ta thêm giận ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *