47 Comments

  1. Bạn ơi khi nào tập phim cuối có vậy?Khi nào có thì bạn hãy nhắn vào phần comment nhé!!!🙂🙂🙂

  2. Bạn ơi tập mấy vậy nếu như thì bạn sẽ nói tất cả khép lại mà mình muốn biết cái nải j mà giơ súng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *