22 Comments

 1. Sư tử : carbon Khải giáp hợp thể
  Ong bắp cày: alloy Khải giáp hợp thể
  Dơi : angstrom Khải giáp hợp thể
  Cá mập:reflect Khải giáp hợp thể
  Sói : chiến soái xuất chiêu

 2. Dung nham: lava hợp thể
  Sóng biển: tsunami hợp thể
  Lốc xoáy:tornado hợp thể
  Vách đá: cliff hợp thể

 3. Đỏ: hình thiên Khải giáp hợp thể
  Xanh: phi ảnh Khải giáp hợp thể
  Cam : kim cương Khải giáp hợp thể

 4. Hỏa : viêm long Khải giáp hợp thể
  Mộc : phong ưng Khải giáp hợp thể
  Địa : địa hổ Khải giáp hợp thể
  Thủy: hắc tê Khải giáp hợp thể
  Kim: tuyết ngao Khải giáp hợp thể
  Quang: đế hoàng Khải giáp hợp thể

 5. Lớp 1 là coi rồi nay lớp 10 rồi tuổi thơ trôi nhanh qua lúc xưa quá trời phim xem nay nhớ lại thấy nhanh quá :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *