44 Comments

  1. Cái đồng hồ đang đẹp như vậy mà đem đi phá vỡ. Thật là lãng phí 😠😡🤯😥😷🌀🌀….

  2. -%-$'dxfsfdvdvddgxgfhfbdgdg%##%##$_$##_$_$;=€€=%&/=€_=/$$/&&^^,%%&%^$";";^$,gegfjhffj nxvvdvđggddg fuxh g szhfurhrr76yrhfh jvbnxnjhfgfgyyuuydfcgvvbbn

  3. Lí do k có đồ ăn để ăn là đây
    Ns thật làm video như này để kím tiền thì chắc đầu óc cx ko ổn định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *