Nastya và câu chuyện về Chuyến đi bãi biểnNastya và câu chuyện về Chuyến đi trên bãi biển. Nastya mua kem và nước chanh từ bố. Nastya mua kem nhưng đó không phải là kem, chúng là phấn. Nastya và bố đã có một ngày vui vẻ trên bãi biển.

Subscribe to Like Nastya VNM –
INSTAGRAM –
TikTok –

Nguôn: https://microsoft-watch.org/

Xem bài viết khác: https://microsoft-watch.org/category/ca-nhac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *